Popkoor Daler Voices

In 2017 is een enthousiaste groep aspirant-leden begonnen met het werven van mogelijke leden voor een nieuw koor. Razendsnel bestond het koor uit een mooi aantal leden en zijn we gestart met repeteren. Het koor verspreidde snel bekendheid en er waren dusdanig veel geïnteresseerden dat we te maken kregen met een ledenstop en zelfs een wachtlijst.

Momenteel zijn er 30 vrouwen die zingen, verdeeld over de stemmen sopraan, mezzo-sopraan en alt.

Na de start van het koor moest er van alles geregeld worden.

Er kwam een bestuur, de oefenplek in de school werd besproken, en er werd besloten dat we een popkoor zouden worden. Het repertoire zou hoofdzakelijk bestaan uit popliedjes. Geleidelijk aan werden er verschillende commissies in het leven geroepen: voor de muziek, de concerten, de PR, de kleding en Lief-en-Leed.

In november 2017 hebben we ons officieel laten registreren als Popkoor Daler Voices.

Onder die naam hebben we inmiddels al meerdere optredens gehad, voorbeelden hiervan zijn genoemd bij het tabblad ‘waar treden we op’.

Op dit moment liggen de repetities stil.

Vanzelfsprekend vanwege de coronamaatregelen, maar ook omdat we ‘in between’ dirigenten zijn.

We hopen dat we binnenkort mee kunnen delen of het gelukt is om een nieuwe dirigent aan te stellen en dat hij/zij zich hier op de website voor komt stellen.

Zodra we weer kunnen, zullen we weer gaan repeteren op onze vaste maandagavond.